tải ứng dụng

Anh/Chị vào Google Play (với điện thoại Android) hoặc vào Apple Store (Với điện thoại iPhone) và gõ tên ứng dụng OneKids để cài đặt.

 

Ứng dụng dành cho Quản lý: OneKids Plus
Ứng dụng dành cho Giáo viên: OneKids Teacher
Ứng dụng dành cho phụ huynh: OneKids

 

Phần mềm quản lý mầm non số 1 Việt Nam OneKids

Android (Samsung, Oppo, Xiaomi,…)

Phần mềm quản lý mầm non số 1 Việt Nam OneKids Teacher

IOS (iPhone, iPad)